GeoHav er en privat og uvildig tænketank med det ene formål at eksponere den reelle tilstand af Dansk havmiljø.
GeoHav fungerer således som autonom efterforskningsenhed med visionen om at være Danmarks havmiljøvagthund uafhængigt af Miljøstyrelsen, eventuelle kapitalinteresser og politisk indgriben . . . læs mere
      
  GeoHav.dk efterlader ikke cookies på din enhed.
GeoHav.dk tager ikke ansvar for cookies, din enheds software måtte oprette.

  
  
 25. januar 2023
Politianmeldelse : mod Miljøstyrelsen
 
 10. januar 2023
Notat : Til Miljøministeren - Vurdering af manglende lovlighed i revurdering af miljøgodkendelse til RGS NORDIC A/S
 
 26. december 2021, korrigeret version 2
Notat : Påbud om kystsikring til Aalborg Kommune
 
 24. november 2022
Notat : Vurdering af Københavns Kommunes havvandsprøver af august 2022
 
 3. november 2022
Notat : Høringssvar til udkast til Miljøgodkendelse af RGS Nordic A/S, Industrispildevand af 26. september 2022
 
 1. november 2022
Notat : Vurdering af lovlighed af anlægsarbejde i Lynetteholm fase 1
 
 10. oktober 2022
Notat : til Statsministeren : Orientering om asbest-problematik, 3. Limfjordsforbindelse
 
 28. september 2022
Notat : Vurdering af uregelmæssigheder i 3. parts gengivelse og fortolkning af havvandsprøver fra Københavns Yderhavn 2017
 
 22. september 2022
Notat : GeoHavs kommentarer til COWIs UNDERSØGELSE AF SKUM I MARGRETHEHOLM HAVN af 5. september 2022
 
 9. september 2022
Notat : Pressemeddelelse - opfølgende samråd om Lynetteholm 8. september 2022
 
 7. september 2022
Notat : Lynetteholm - Genberegning af udvaskning af Kvælstof
 
 29. august 2022
Notat : Teknisk gennemgang - RGS NORDICS påvirkning af Agersø Sund
 
 13. august 2022
Notat : Lynetteholm - Manipuleret beregningsgrundlag for frigivelse af kvælstof
 
 5. august 2022
Notat : VURDERING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I SANDSKUMMET I MAGRETHEHOLM HAVN
 
 17. juni 2022
Notat : TEKNISK NOTAT TIL TRANSPORTMINISTEREN - gennemgang af Ministerens besvarelse af TRU spørgsmål 505
 
 3. juni 2022
Notat : Lynetteholm - Teknisk gennemgang - The GeoHav Way
 
 20. maj 2022
Politianmeldelse : mod By&Havn samt Rambøll
 
 11. maj 2022
Notat : Kort kommentar til samråd (Lynetteholm) 12. maj 2022
 
 4. maj 2022
Notat : LYNETTEHOLM FORSIMPLET : FUSK, FUP, SVINDEL OG HUMBUG
 
 3. maj 2022
Notat : Vurdering af kulbrinte i sediment, perimeter Lynetteholm
 
 25. april 2022
Notat : Vurdering af havvandsprøver i Kongedybet 2020
 
 24. april 2022
Notat : Havmiljøets forståelsespapir
 
 2. marts 2022
Notat : Vurdering af miljøkvalitetskriterier for udvidelse af Aarhus Havn
 
 4. februar 2022
Politianmeldelse : Tillæg til politianmeldelse i sagen om Marina City Kolding
 
 18. januar 2022
Notat : Forureningsvurdering Perimeter Lynetteholm
 
 9. december 2021
Høringssvar : Høringssvar til Udkast til Forslag til Lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse
 
 20. oktober 2021
Notat : Kommentar til Nordjyske Mediers leder 20. oktober 2021
 
 19. oktober 2021
Notat : til Folketingets Transportudvalg
 
 22. september 2021
Notat : ASBEST-NOTATET OPFØLGENDE
 
 30. juni 2021
Høringssvar : Fredericia Kommunes forslag til Kommuneplan 2021-2033
 
 29. juni 2021
Notat : Pressemeddelelse - Ministeriel inkompetence?
 
 10. juni 2021 16.34
Dagens samråd i Transportudvalget
Transportministeren mener fortsat ikke at der er asbest eller øvrige deponier i Egholmlinjeføringen.
Således påhviler det nu Transportministeren at tilbagevise Asbest-notatet. GeoHav har netop afkrævet Transportministeren en skriftlig undskyldning.
 
 
 8. juni 2021
Samrådsnotat : Asbest-notatet
 
 8. juni 2021
Samrådsnotat : Sedimentvurdering 2. opinion
 
 1. juni 2021
Notat : Til Aalborg Kommune - Anmodning om yderligere aktindsigt
 
 12. maj 2021
Notat : Asbest-problematikken ved Egholmlinjeføringen
 
 29. april 2021
Høringssvar : Egholmlinjen
 
 21. april 2021
Høringssvar : Supplerende miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm
 
 16. april 2021
Høringssvar : Lokalplan 378 Erhvervsområde ved Ydre Ringvej
 
 2. februar 2021
Baggrundsnotat : Arsenkontaminering Perspektiverende data
 
 12. august 2020
Notat : Overvejelser vedr PAH i fjordbund fra Kolding Marina City
 
 7. august 2020
Notat : Kolding Marina City Fluekneppet
 
 GeoHav arbejder løbende på at revidere ældre materiale således at dette ligeledes er tilgængeligt i pdf.