GeoHav er en privat og uvildig tænketank med det ene formål at eksponere den reelle tilstand af Dansk havmiljø.
GeoHav fungerer således som autonom efterforskningsenhed med visionen om at være Danmarks havmiljøvagthund uafhængigt af Miljøstyrelsen, eventuelle kapitalinteresser og politisk indgriben.
 Egholmlinjen - Samrådsnotat: Asbest-notatet
8. juni 2021

Egholmlinjen - Samrådsnotat: Sedimentvurdering 2. opinion - endelig revideret 2. udgave
8. juni 2021

Egholmlinjen - NOTAT til Aalborg Kommune: Anmodning om yderligere aktindsigt
1. juni 2021

Egholmlinjen - Efterforskningsnotat: Asbest-problematikken ved Egholmlinjeføringen
12. maj 2021

Politianmeldelse Næringsstofpuljer, 4. maj 2021
Kan rekvireres ved henvendelse til GeoHav

Høringssvar: Egholmlinjen
29. april 2021

Høringssvar: Supplerende miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm
21. april 2021

Høringssvar: Lokalplan 378 Erhvervsområde ved Ydre Ringvej, Fredericia
16. april 2021

Baggrundsnotat: Arsenkontaminering Perspektiverende data
2. februar 2021

NOTAT: Orientering om mulig arsen-kontaminering af indre danske farvande 2. udgave, 26. december 2020
Kan rekvireres ved henvendelse til GeoHav

- - - - - - - - - - - - - -
GeoHav arbejder løbende på at revidere ældre materiale således at dette ligeledes er tilgængeligt i pdf.
 GeoHav.dk efterlader ikke cookies på din enhed.
GeoHav.dk tager ikke ansvar for cookies, din enheds software måtte oprette.
GeoHav.dk logger dog efter login af sikkerhedsgrunde din IP og tracker derefter din færden på vores website.